Family Emergency Upbringing by Rolf Campos

November 25, 2014 - January 8, 2015

 

 

PRESENTED BY:

The Cultural Center of the Philippines with support from Metrobank Foundation
 
 

DATE/ TIME/ VENUE:  

Opening reception: 25 November 2014, 6pm
Film screening and workshop: 8 January 2015, 2pm, MKP Hall
25 November 2014 to 11 January 2015
Pasilyo Victorio Edades (4F Hallway Gallery)
  
 

DESCRIPTION:

Ang simula at ang katapusan ay mahigpit na nakabigkis sa inilalarawang mundo ni Rolf Campos sa Family, Emergency, Upbringing

 

 

Dito paikot ang tinatahak na landas ng kaniyang mga tauhan. Ang halaman ay ang tao at ang sakuna ay ang mundong iniinugan niya at ng kaniyang pamilya. Sa mundong ito saklaw ng depinisyon ng sakuna ang kagipitang dulot ng kapwa tao, kalikasan at pati na rin ng daloy ng kasaysayan. Saklaw naman ng terminong pamilya ang buong lipunan pero lalo na ang mga kapatid , kasama at kasangga.

 

Paikot dahil ipinalilitaw ng pormang herbarium ang kahalagahan ng paggalang sa paikot-ikot na katangian ng buhay at ng kalikasan: ang sakuna ay nakakabigla, natatapos din, ngunit maaring mangyari muli. Sa ganitong bisa rin ang halaman ay nalalagas, namamatay at, sa kaniyang pananahimik, muling sumisibol.

 

Ang mga dahon--bilang mga ispesimen--kasama ng mga imahen ng ibong endemic ay lumalarawan sa pagtutunggali sa pagitan ng dahas ng pag-unlad ng kasaysayan at ng siklikong-uri ng kalikasan. Ang danas ng tao, hayop, halaman at mundo ay lubhang magkakaugnay sa ganang ang pagpihit sa isa ay pagpihit sa kanilang lahat.

 

Ang dahong pinulot ay nagiging alaalang pinipilit alalahanin, mga patuloy na ipinipreserbang artepakto na isinasabuhay ang katunayang maaring may katapusan sa bawat banaag ng simula, at may simula sa lahat ng mistulang katapusan.

 

PSA 2014

 

 

DATES